Chat with us, powered by LiveChat

TEAM UP! ZESPÓŁ WYSOKIEJ JAKOŚCI

We współczesnych organizacjach praca zespołowa jest często podstawą do osiągania oczekiwanych rezultatów biznesowych. Takie cechy zespołów jak efektywność, wydajność oraz zdolność do twórczego współdziałania są kluczowe dla udanej pracy zespołowej. Szkolenie koncentruje się na praktycznym treningu tych niezbędnych umiejętności, a także sprzyja stworzeniu silnych, pozytywnych więzi pomiędzy członkami zespołu. Efekty szkoleniowe pozwalają na skuteczne i natychmiastowe podniesienie jakości wspólnej pracy.

Obszar tematyczny:

Tworzenie zespołów, wzmocnienie współpracy, osiąganie długoterminowych celów biznesowych, fundamentalne zasady pracy zespołowej

Rezultaty:

  • Stworzenie wysoce wydajnego zespołu
  • Utrwalenie umiejętności wspólnego działania
  • Mocne i pozytywne więzi w ramach zespołu

Grupa docelowa:

Pracownicy wszystkich szczebli organizacji

Wartość dodana:

Wrażenia i przeżycia, które cementują zespół.

Czas trwania: Zgodnie z potrzebami klienta

Dowiedz się więcej

Programy rozwoju biznesowych kompetencji osobistych

X