Chat with us, powered by LiveChat

Umiejętne motywowanie współpracowników jest niezbędną kompetencją dla współczesnych menedżerów. Szkolenie pozwala na niezwłoczne wprowadzenie w życie nowych metod skutecznej motywacji, co przełoży się na wyniki pracy zespołu oraz trwale zmieni podejście współpracowników do realizowanych obowiązków.

Obszar tematyczny:

Motywacja pracowników, skuteczne przywództwo, kierowanie ludźmi

Rezultaty:

  • Skuteczne motywowanie bez kar i nagród.
  • Umiejętne dopingowanie podwładnych do wysiłku
  • Długotrwałe uzyskiwanie pożądanych postaw i działań

Grupa docelowa:

Kadra zarządzająca, pracownicy działów HR

Wartość dodana:

Możliwość natychmiastowego przełożenia posiadanej wiedzy na praktykę biznesową.

Czas trwania: Zgodnie z potrzebami klienta

Dowiedz się więcej

Programy rozwoju kompetencji menedżerskich i przywódczych

X