Chat with us, powered by LiveChat

PRZEKAZYWANIE I ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W ZESPOLE

Dynamiczna sytuacja rynkowa sprawia, że zarządzanie zmianą nabiera coraz większego znaczenia. Szkolenie obejmuje cały proces skutecznego zarządzania zmianą w zespole, zarówno w aspekcie teorii, jak i na praktycznych przykładach. Efektem szkolenia są rzeczywiste umiejętności pozwalające na produktywne wprowadzanie i zarządzanie zmianami.

Obszar tematyczny:

Dynamika procesu wprowadzania zmiany, przekonywanie i budowanie motywacji do zmiany, pozyskiwanie promotorów zmiany, radzenie sobie z oporem przed zmianą.

Rezultaty:

  • Ułatwienie procesu i skrócenie czasu wdrażania zmian.
  • Osiąganie oczekiwanych zachowań pracowników.
  • Umiejętność zaplanowania etapów wdrażania zmian.
  • Nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu procesu inicjowania, wprowadzania i utrwalania zmian.
  • Poznanie wpływu zmian na zachowania pracowników i sposobów reagowania na obawy przed zmianami.

Grupa docelowa:

Kadra menedżerska kreująca zmiany oraz kadra menedżerska wdrażająca zadane zmiany.

Wartość dodana:

Rozwój menadżerskich technik wprowadzania zmian oraz sposobów przekonywania i prowadzenia rozmów związanych ze zmianą.

Czas trwania: Zgodnie z potrzebami klienta

Dowiedz się więcej

Programy rozwoju kompetencji menedżerskich i przywódczych

X