Chat with us, powered by LiveChat

WDROŻENIA SZYTE NA MIARĘ

Nasze wieloletnie szkoleniowe know – how, sprawdzone zarówno na rynku polskim, jak i międzynarodowym pozwala na tworzenie rozwiązań najlepiej dostosowanych do aktualnych potrzeb naszych klientów. Jako organizacja ucząca się, chętnie wychodzimy poza standardowe ramy i wspólnie z klientami wypracowujemy skuteczne rozwiązania.

W DOOR koncentrujemy się na wspieraniu naszych Klientów w osiąganiu ich celów biznesowych. Skuteczne wsparcie często wymaga nieszablonowego podejścia i zastosowania szytych na miarę rozwiązań, specjalnie zaprojektowanych szkoleń, dopasowanych do aktualnych i przyszłych potrzeb danej organizacji. Nasze wieloletnie doświadczenie, międzynarodowe know – how, modułowe programy szkoleniowe oraz sprawdzony zespół ekspertów pozwalają na precyzyjną analizę specyfiki sytuacji i potrzeb naszych Klientów, zdefiniowanie oczekiwanych rezultatów oraz zaprojektowanie dedykowanego programu rozwojowego lub naprawczego. Precyzyjnie odpowiadamy na rzeczywiste zapotrzebowanie naszych Klientów budując programy przeznaczone specjalnie dla nich.

W ten sposób wdrożyliśmy wiele szytych na miarę, wieloetapowych projektów szkoleniowych oraz warsztatów rozwojowych. Nasz współpraca opiera się na ośmiu etapach, które zostały sprawdzone w różnych warunkach, branżach i środowiskach.

  • Definicja. Jakich rezultatów oczekujesz i jak zdefiniujemy miary sukcesu?
  • Diagnoza. Jak wygląda obecna sytuacja w kontekście wspólnie zdefiniowanych rezultatów?
  • Projekt rozwiązania. Jaka jest koncepcja rozwiązania najwłaściwszego dla Ciebie?
  • Weryfikacja proponowanych koncepcji. Na ile zaproponowane rozwiązania odpowiedzą na Twoje potrzeby?
  • Prezentacja docelowych rozwiązań. Jak będziemy pracować, aby osiągnąć wyznaczone rezultaty?
  • Implementacja rozwiązań. Wdrożenia, Szkolenia, Coaching
  • Monitoring. Jakimi działaniami będziemy wspierać skuteczność wdrożenia?
  • Ocena rezultatów: analiza powykonawcza i rekomendacje. Jak oceniamy efekty wdrożenia i jakie dalsze działania będziemy rekomendować.

Potencjał naszych doświadczeń opieramy na wielu długofalowych projektach.

X