Chat with us, powered by LiveChat

Efektywne prowadzenie spotkań

Ilość czasu spędzonego na spotkaniach, stanowi istotną część dnia pracy. Często jednak są one nieproduktywne i ich uczestnicy mają poczucie źle wykorzystanego czasu. Zdarza się, że narady nie kończą się konkretnymi wytycznymi co do kolejnych podejmowanych działań lub różnym przekonaniem i postrzeganiem podjętych ustaleń.

Cele szkolenia:

 • Dzięki szkoleniu wszyscy prowadzący spotkania zyskają umiejętności koniecznie do prowadzenia konkretnych i efektywnych spotkań.
 • Oszczędność czasu własnego i uczestników spotkań.
 • Wzrost umiejętności budowania własnego autorytetu.
 • Zwiększenie sprawności w przyjaznym reagowaniu na trudne reakcje uczestników.
 • Znajomość metod skutecznego angażowania zaproszonych jeszcze przed rozpoczęciem spotkania.
 • Nabycie kompetencji właściwego określania i przedstawiania celu spotkania.
 • Doskonalenie umiejętności podsumowywania spotkania i monitorowania jego efektów.

Dla kogo przygotowaliśmy szkolenie?

Warsztat jest nasycony przykładami z wielu rodzajów spotkań. Przede wszystkim skierowany jest do osób często uczestniczących lub prowadzących spotkania. Interesujący jest również dla grup z poszczególnych działów potrzebujących sprawniejszych spotkań, mieszczenia się w agendzie, a przede wszystkim tych zespołów, które nie mają okazji na co dzień się widywać i omawiać na bieżąco swoich spraw.

Tematyka:

 • Budowanie autorytetu prowadzącego
 • Scenariusz zorientowany na uczestników
 • Przygotowanie czasu, miejsca, materiałów
 • Style prowadzenia i uczestnictwa w spotkaniach
 • Struktura spotkań
 • Różne rodzaje spotkań
 • Trudne zachowania uczestnika
 • Komunikacja podczas spotkań
 • Pomoce i sprzęt

Więcej informacji:
+ 48 22 824 07 92

Zamów Szkolenie

22 - 23 stycznia 2020, Trener Mariusz Łycyniak
7 - 8 maja 2020, Trener Mariusz Łycyniak

Nie jestem płatnikiem VAT

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

Akceptuję regulamin szkolenia DOOR Poland*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi logistycznej zgłoszenia, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych jest DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 33. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne, żeby móc zarejestrować Państwa zgłoszenie w serwisie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osoby dokonującej zgłoszenia w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie informacji handlowych na podany w formularzu adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak bez wyrażenia zgody nie będziemy mogli wysyłać do Państwa informacji o nowościach i aktualnych promocjach. Informujemy również, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Administratorem danych jest DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 33.

* Wymagane

AKCEPTUJESZ

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

 

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy DOOR Poland Sp. z o. o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu.
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 9 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie DOOR zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny
szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia

DOOR Poland Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie, ul. Jutrzenki 137. Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

POBIERZ FORMULARZ

Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możesz skorzystać z elektronicznego formularza, pobierz jego wersję papierową.

Szkolenia DOOR Poland Sp. z o. o.
Regulamin
Zgłoszenie

X