Chat with us, powered by LiveChat

Zgoda na przetwarzanie danych

Newsletter_ATOS_2016_12_03

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DOOR Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 23A lok. 111, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla M.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000559551, NIP: 7010486350, REGON: 361604095, jako administratora danych, moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy w celu wydania certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu oraz możliwości potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.

ZGODA NA PRZESYŁANIE NEWSLETTERA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DOOR Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 23A lok. 111, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla M.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000559551, NIP: 7010486350, REGON: 361604095, jako administratora danych, moich danych osobowych w zakresie: adres e-mail, w celu otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną (w tym za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych) w postaci Newslettera DOOR. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.

Administrator danych oraz informacje kontaktowe Administratorem danych jes firma DOOR Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Olbrachta 23A lok. 111, 02 – 384 Warszawa (dalej także „DOOR”), adres e-mail: door@door.com.pl Kontakt do inspektora ochrony danych – e-mail: iod@door.com.pl, adres korespondencyjny: iSecure Sp. z o.o.  ul. Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, nazwy firmy będą przetwarzane w celach:

·      W celu wydania certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu oraz możliwości potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez DOOR – art. 6 ust. 1 lit. a RODO*

·      W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – adres e-mail będzie przetwarzany także w celu otrzymywania od DOOR Newslettera DOOR

 

Okres przez który dane będą przetwarzane Do czasu odwołania zgody
Odbiorcy danych Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom DOOR, jak też podmiotom udzielającym wsparcia DOOR na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia
Prawa osoby, której dane dotyczą Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

X