Administrator danych oraz informacje kontaktoweAdministratorem danych jes firma DOOR Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. W. Korotyńskiego 23, 02 – 123 Warszawa (dalej także „DOOR”), adres e-mail: door@door.com.pl Kontakt do inspektora ochrony danych – e-mail: iod@door.com.pl, adres korespondencyjny: DOOR Poland Sp. z o.o.  ul. W. Korotyńskiego 23, 02-123 Warszawa
    Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzaniaDane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, nazwy firmy będą przetwarzane w celach:·      W celu wydania certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu oraz możliwości potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez DOOR – art. 6 ust. 1 lit. a RODO*·      W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – adres e-mail będzie przetwarzany także w celu otrzymywania od DOOR Newslettera DOOR 
    Okres przez który dane będą przetwarzaneDo czasu zakończenia usługi lub odwołania zgody
    Odbiorcy danychDane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom DOOR, jak też podmiotom udzielającym wsparcia DOOR na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia
    Prawa osoby, której dane dotycząPrzysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
     *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE