Jak rozmawiać na trudny temat zachowując dobre relacje?

  • Co chcemy osiągnąć?
  • Jak interpretujemy sytuację? Co wpływa na nasze interpretacje?
  • Odróżnienie faktów od interpretacji
  • Przekazywanie swojego punkt widzenia i dzielenie się swoimi faktami
  • Przedstawianie swojego rozumienia sytuacji. Informowanie o wątpliwościach.


    Wypełnij zgłoszenie