Język i wizualizacja różnych typów prezentacji

  • Właściwy dobór słów, wykorzystanie wypowiedzianych oczekiwań słuchaczy.
  • Techniki ułatwiające dotarcie z własnym przekazem.
  • Forma prezentacji w odpowiedzi na cele i grupę słuchaczy.
  • Jak wykorzystywać nowoczesne techniki prezentowania do prostego ale skutecznego przekazu.


    Wypełnij zgłoszenie