Pierwsze 15 sekund z nowym klientem,
czyli co powiedzieć żeby zainteresować

  • Jak zainteresować Klienta do tego stopnia, żeby był gotów kontynuować rozmowę z zaangażowaniem, zaciekawieniem.
  • Jak rozmawiać z Klientem za pomocą Bilboardu, a nie tekstu.
  • Jak wyróżnić się wykorzystując wiedzę o Kliencie?


    Wypełnij zgłoszenie