Pierwsze chwile na nowym stanowisku kierowniczym
– czyli co robić, żeby dobrze zacząć

  • Jakie jest znaczenie pierwszych dni na nowym stanowisku?
  • Jak ustalić relacje z przełożonym i kolegami?
  • Jak budować pierwsze relacje z pracownikami?


    Wypełnij zgłoszenie