Zasada OZ – budowanie Kultury Współodpowiedzialności

W jaki sposób ludzie i organizacje mogą przełamywać cykl wiktymizacji w celu osiągnięcia lepszych rezultatów? 
Jak przejść od myślenia „dlaczego nie mogę zrobić czegoś lepiej” do refleksji „w jaki sposób poprawić swą przyszłość”? Jak ulepszyć osiągane rezultaty poprzez przyjęcie odpowiedzialności?