Negocjacje i Renegocjacje

Negocjacje to nie tylko rozgrywka z partnerem i poszukiwanie wzajemnie korzystnych rozstrzygnięć.

To też pojedynek z własnym „ego”, z emocjami, które przeszkadzają.

Zbyt często mylimy negocjacje, ze sprzedażą. Zmieniamy swoje strategie bez przemyślenia. Angażujemy się  w nieefektywne taktyki, dobieramy nieodpowiednie słowa, a trudne sytuacje wywołują niepewność i potęgują błędy.

Jak być pewnym siebie, logicznym, gotowym na ustępstwa i jednocześnie bronić swoich racji?

Tematy warsztatu:

  • Kiedy sprzedawać, a kiedy już negocjować.
  • Zarządzanie swoją siłą w negocjacjach
  • Przygotowanie strategii negocjacyjnej.
  • Argumentacja i taktyka prowadzenia rozgrywki.
  • Psycholingwistyka w negocjacjach.
  • Zasady wywierania wpływu i ich praktyczne zastosowania w negocjacjach
  • „Brudne chwyty” i sposoby obrony.
  • Finalizowanie negocjacji, czyli często zaniedbywany element.

Czas trwania: 1 dzień

Po warsztacie uczestnicy realizują poznane umiejętności w ramach sugerowanego planu wdrożenia z wykorzystaniem proponowanych narzędzi. W ten sposób mają szansę na realną poprawę rezultatów.