Pozyskiwanie nowych klientów

Otwieranie nowych szans współpracy z klientem to najtrudniejszy element procesu, a bez niego nie ma całej reszty.

Potencjalni klienci są zwykle niechętni wobec działań sprzedawcy na tym etapie. Budują cały system zabezpieczeń, by uniknąć interakcji.
Motywacja sprzedawców szybko spada wraz z ilością niepowodzeń.
Konkurencja robi to samo, a klienci tym bardziej wszystkich postrzegają jako natrętów.

Jak zatem zwiększyć swoją skuteczność, podtrzymać dyscyplinę w realizacji tych działań i wyraźnie odróżnić się od innych?

Tematy warsztatu:

  • Nie chodzi o spotkanie, ale o wartościową rozmowę.
  • Ocena i porządkowanie szans – nie tylko więcej, ale lepiej.
  • Moja propozycja wartości – czyli dlaczego mieliby właśnie ze mną rozmawiać.
  • Przełamywanie niechęci jeszcze przed rozmową.
  • Planowanie pierwszej rozmowy.
  • Potencjalne pytania i zastrzeżenia klienta oraz moje odpowiedzi.
  • Realizacja planowanej rozmowy i dalsze kroki.

Czas trwania: 1 dzień

Po warsztacie uczestnicy realizują poznane umiejętności w ramach sugerowanego planu wdrożenia z wykorzystaniem proponowanych narzędzi. W ten sposób mają szansę na realną poprawę rezultatów.