Menedżer
w roli coacha rozwój pracowników

Jednym z zadań menedżera jest pomóc pracownikowi w łatwiejszy i bardziej efektywny sposób osiągać oczekiwane od niego cele – dbanie o jego rozwój.

Oczekiwaniem każdego menedżera jest także zarządzanie takimi osobami, które aktywnie poszukują rozwiązań problemów, dążą do własnego rozwoju, samodzielności oraz odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań.

Coachingowy styl zarządzania jest wtedy niezbędny.

Tematy warsztatu:

 • Czym jest coaching – korzyści, kogo?
 • Kiedy coachować – matryca rozwoju pracowników
 • Proces coachingu
 • Umiejętności komunikacyjne coacha
 • Określanie razem z pracownikiem celu coachingu
 • Kryteria doboru modeli rozmów coachingowych
 • S.K.A.R. – podstawowe narzędzie / model coachingu
 • “Skalowanie” postępów pracownika
 • Sposoby przekazywania odpowiedniej wiedzy i umiejętności pracownikom (know-how)
 • Docenianie sukcesów pracowników
 • Rozmowa budującą zaangażowanie i motywację
 • Podejście coacha do poszukiwania rozwiązań problemu
 • P.A.P. – podtrzymywanie motywacji
 • Realizacja celów coachingu poprzez pracę z coachowanym „w terenie”
 • Rozwój i wykorzystanie potencjału pracownika

Czas trwania: 2 dni