Szkolenie z zarządzania zespołem – kiedy warto się zdecydować?

Wbrew pozorom, na szkolenie z zarządzania zespołem nie zależy decydować się tylko wtedy, gdy wśród kadry zauważamy brak zaangażowania lub nawarstwiające się sytuacje konfliktowe, które prowadzą do obniżenia wyników osiąganych przez przedsiębiorstwo. Przeciwnie: szkolenia pracowników powinny zadbać przede wszystkim o to, by tego typu sytuacji udało się uniknąć poprzez: odpowiednie koordynowanie prac poszczególnych grup, umiejętnie motywowanie ich członków, sprawne delegowanie zadań oraz budowanie przyjaznej atmosfery w zespole, sprzyjającej kreatywnej pracy. Nasze szkolenia pomogą dotrzeć do tego celu. Zapisz się na szkolenie dla menedżerów w Warszawie i całej Polsce. Osiągnij perfekcję w zarządzaniu zespołem!

Szkolenie pracowników – na czym polega zarządzanie zespołem?

Zarządzanie zespołem to zadanie kompleksowe, wymagające wysokich kwalifikacji zarówno z zakresu planowania, jak i rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz odpowiedniej komunikacji interpersonalnej. Kierownik grupy ponosi odpowiedzialność za osiągane przez nią efekty – to od jego postawy i umiejętności zależy poziom zadowolenia pracowników, ich zaangażowanie, osiągane wyników, a pośrednio też – wizerunek firmy. Każdy menadżer powinien być przeszkolony w zakresie kierowania zespołem pracowników, aby potrafił wydobyć jego unikatowy, indywidualny styl i przekuć go na sukces w realizacji wspólnych celów.

Szkolenia pracowników z zarządzania zespołem – na co zwracamy uwagę?

Rola menedżera wymaga konkretnego zestawu umiejętności. Prowadząc zaawansowane szkolenia z zarządzania zespołem, staramy się rozwijać wśród uczestników szkolenia takie umiejętności, jak: motywowanie pracowników, pobudzanie kreatywności i zaangażowania pracowników, kierowanie zespołem, jasne formułowanie celów, ustalanie priorytetów, sprawna komunikacja, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa pracownika, rozpoznawanie ról w grupie oraz związanych z nimi zachowań, przeprowadzanie zebrań, a także kontrolowanie ustalonych zadań i monitorowanie postępów oraz ocena efektów. Kładziemy nacisk na przekazanie kompleksowej wiedzy, która podniesie jakość grupy. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam podać dużą dawkę praktycznej wiedzy w pigułce. Program szkolenia został stworzony z myślą o każdym, kto chce zająć się podnoszeniem swoich kompetencji menedżerskich i poznać najlepsze style kierowania zespołem. Zarządzanie zespołem pracowniczym to Twoja codzienność? Chcesz podnosić swoje kompetencje w kierowaniu zespołem? Skorzystaj z oferty naszych szkoleń dla kadry menedżerskiej. Najlepsi trenerzy i konkretne materiały szkoleniowe, nowoczesna metodyka szkolenia.

Szkolenia: zarządzanie zespołem. Co powinien wiedzieć każdy lider?

Doświadczony lider powinien rozpoznawać sytuacje charakterystyczne na poszczególnych etapach rozwoju grupy – powinien umiejętnie je interpretować, aby dobrze zarządzać zespołem. Ważne, aby umiał działać szybko, podejmując właściwe decyzje, a także – by jasno formułował komunikaty i precyzyjnie określał wyznaczane cele. Istotne jest także przydzielanie obowiązków (wraz z delegowaniem zadań) poszczególnym pracownikom i odpowiednie dobieranie pracowników do zadań. Zdolność utworzenia wydajnego zespołu jest niezwykle ceniona – bez niej sukces jest niemożliwy do osiągnięcia. Warto o tym pamiętać!

Już teraz zapisz się na szkolenie Zarządzanie Zespołem Projektowym w DOOR – w Warszawie i w całej Polsce! Napisz do nas e-mail door@door.com.pl lub zadzwoń +48 662 287 280!