Chat with us, powered by LiveChat

CUSTOMER CENTERED SELLING – Taktyka rozmowy z Klientem

Wśród licznych szkoleń z technik sprzedażowych podejście CCS wyróżnia się dopasowaniem do etapu sprzedaży, oraz praktycznym ćwiczeniem uzyskiwania od klientów odpowiedzi na kluczowe pytania. Prowadzenie rozmowy sprzedażowej jest umiejętnością, którą można wypracować, a które bezpośrednio przekłada się na pozyskiwanie nowych klientów. Szkolenie jest bardzo praktyczne, a jego uczestnicy pracują na przykładach ze swoich własnych organizacji.

Obszar tematyczny:

Sposób sprzedaży, obszary oczekiwań klienta, proces sprzedaży zorientowany wokół działań klienta, decyzje zakupowe

Rezultaty:

  • Pozyskanie nowych klientów
  • Umiejętność uzyskiwania odpowiedzi klienta na kluczowe pytania
  • Dopasowanie sposobu prowadzenia rozmowy sprzedażowej do etapu zainteresowania zakupem

Grupa docelowa:

Pracownicy sprzedaży posiadający już doświadczenie handlowe

Wartość dodana:

Wypracowanie skutecznego procesu sprzedaży.

Czas trwania: Zgodnie z potrzebami klienta

Dowiedz się więcej

Programy rozwoju kompetencji doradczych i sprzedażowych

X