Chat with us, powered by LiveChat

SKUTECZNE NEGOCJACJE

Efektywne prowadzenie rozmów negocjacyjnych jest istotną częścią funkcjonowania każdej organizacji. Wypracowanie zadowalających warunków współpracy pozwala na osiąganie wymiernych korzyści biznesowych. Szkolenie pozwala na opracowanie skutecznej strategii negocjacyjnej, a także wyćwiczenie umiejętności rozpoznawania i adekwatnej reakcji do stylu negocjacji drugiej strony. Istotnym elementem szkolenia jest rozpoznanie własnego stylu negocjacyjnego, a także udoskonalanie tego stylu w celu osiągania zamierzonych celów.

Obszar tematyczny:

Podejmowanie decyzji, negocjacje, wpływanie na innych, styl negocjacji

Rezultaty:

  • Umiejętność analizy pozycji negocjacyjnej
  • Skuteczna komunikacja w negocjacjach
  • Osiąganie założonych celów poprzez negocjacje

Grupa docelowa:

Warsztat jest przeznaczony dla menedżerów oraz pracowników sprzedaży, specjalistów ds. zakupów oraz wszystkich tych, dla których negocjacje są istotnym elementem pracy zawodowej.

Wartość dodana:

Trening wyposaża uczestników w narzędzia pozwalające udoskonalić ich własny styl.

Czas trwania: Zgodnie z potrzebami klienta

Dowiedz się więcej

Programy rozwoju kompetencji doradczych i sprzedażowych

X