SKUTECZNE NEGOCJACJE

Efektywne prowadzenie rozmów negocjacyjnych jest istotną częścią funkcjonowania każdej organizacji. Wypracowanie zadowalających warunków współpracy pozwala na osiąganie wymiernych korzyści biznesowych. Szkolenie pozwala na opracowanie skutecznej strategii negocjacyjnej, a także wyćwiczenie umiejętności rozpoznawania i adekwatnej reakcji do stylu negocjacji drugiej strony. Istotnym elementem szkolenia jest rozpoznanie własnego stylu negocjacyjnego, a także udoskonalanie tego stylu w celu osiągania zamierzonych celów.

Obszar tematyczny:

Podejmowanie decyzji, negocjacje, wpływanie na innych, styl negocjacji

Rezultaty:

  • Umiejętność analizy pozycji negocjacyjnej
  • Skuteczna komunikacja w negocjacjach
  • Osiąganie założonych celów poprzez negocjacje

Grupa docelowa:

Warsztat jest przeznaczony dla menedżerów oraz pracowników sprzedaży, specjalistów ds. zakupów oraz wszystkich tych, dla których negocjacje są istotnym elementem pracy zawodowej.

Wartość dodana:

Trening wyposaża uczestników w narzędzia pozwalające udoskonalić ich własny styl.

Czas trwania: Zgodnie z potrzebami klienta

Dowiedz się więcej

Programy rozwoju kompetencji doradczych i sprzedażowych

X