Chat with us, powered by LiveChat

LEADERSHIP BUILDER – BUDOWANIE ODPOWIEDZIALNYCH ZESPOLÓW

Przywództwo wystawia na próbę reputację lidera. Wyniki jego pracy zależą przecież od pracy innych osób. Tylko jeśli Lider będzie potrafił zbudować w zespole autentyczną współodpowiedzialność za osiągnięcie celów oraz zapał do podążania w wyznaczonym kierunku, będzie w stanie dotrzeć tam razem z zespołem, któremu przewodzi.

Warsztat-spotkanie Leadership podpowiada, inspiruje i wyposaża uczestników w umiejętności budowania pozytywnej i długotrwałej współodpowiedzialności, inicjatywy i zaangażowania u pracowników do spełniana zdefiniowanych oczekiwań.

Proponowana metoda prowadzi do uzyskania rezultatów, dzięki:

 • Jasno formułowanym oczekiwaniom „Dlaczego?”: Dlaczego właśnie takich rezultatów oczekujemy?
 • Zbudowaniu trwałego i autentycznego zaangażowania pracowników, poprawie atmosfery w zespole, zwiększeniu lojalności i zaangażowania
 • Odkryciu w ludziach motywów i pasji do działania
 • Eliminacji w zespołach wzajemnego obwiniania się i unikania odpowiedzialności
 • Właściwej reakcji w sytuacji, gdy zespół nie spełnia oczekiwań

Poruszane tematy:

 • Droga do rezultatów – Doświadczenia / Przekonania / Działania / Rezultat
 • Formułowanie spójnych, realnych, chwytliwych i mierzalnych Kluczowych Oczekiwań
 • Najczęstsze wymówki dotyczące braku realizacji
 • Odróżnienie wymówki od problemu
 • Kreowanie pożądanych przekonań w zespole
 • Style budowania odpowiedzialności za wynik
 • Kroki do budowania współodpowiedzialności – Sekwencja Odpowiedzialności®
 • Najlepsze praktyki zachowań przy budowaniu współodpowiedzialności
 • Komunikowanie, inspirująca rozmowa o Kluczowych Oczekiwaniach – 5 x Dlaczego
 • Dostosowanie czy Zaangażowanie – oczekiwania od zespołu
 • Dialog o Zaangażowaniu®
 • Siła stanowiska czy siła perswazji
 • Wgląd w realizację
 • Rozmowa o odpowiedzialności

Dodatkowym wsparciem po warsztacie będzie dostęo do narzędzi online PILTools. Zasoby PILTools dostępne są tylko dla uczestników warsztatów, obejmują motywacyjne filmy, najlepsze praktyki, analizy oraz studia przypadków.

Dowiedz się więcej

Programy rozwoju kompetencji menedżerskich i przywódczych

X