Chat with us, powered by LiveChat

MENEDŻER OD PIERWSZEGO DNIA

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają pracę w roli kierowniczej – zarówno dla tych, którzy po awansie będą zarządzać poprzednim zespołem, jak i dla tych, którzy debiutują w organizacji na poziomie kierowniczym. Tematyka szkolenia pozwala na wykształcenie umiejętności niezbędnych do skutecznego przewodzenia zespołowi, motywowania jego członków oraz skutecznej komunikacji – zarówno z podwładnymi, jak i przełożonymi.

Obszar tematyczny:

Budowanie zespołu, autorytet, awans, motywowanie zespołu

Rezultaty:

  • Opanowanie umiejętności niezbędnych do zarządzania ludźmi
  • Wypracowanie autorytetu
  • Zbudowanie relacji z podwładnymi

Grupa docelowa:

Osoby awansowane na stanowisko kierownicze w ramach zespołu, w którym dotychczas funkcjonowały oraz osoby, które zmieniły miejsce pracy i obejmując stanowisko kierownicze znalazły się w nowej dla siebie sytuacji zawodowej.

Wartość dodana:

Precyzyjne i konkretne wsparcie dla nowych menedżerów.

Czas trwania: Zgodnie z potrzebami klienta

Dowiedz się więcej

Programy rozwoju kompetencji menedżerskich i przywódczych

X