Chat with us, powered by LiveChat

MENEDŻER W ROLI COACHA

Skuteczny menedżer wspomaga swoich podwładnych w rozwoju ich potencjału. Poznanie oraz opanowanie procesu coachingowego pomaga menedżerom wspierać ich pracowników w dążeniu do doskonałości. Szkolenie pozwala uczestnikom na prowadzenie rozmów coachingowych, oraz wykorzystywanie procesu oceny pracowniczej, planowania rozwoju oraz zarządzania talentami.

Obszar tematyczny:

Rozwój kompetencji pracowników, kreowanie kultury organizacji, coaching, feedback, doradztwo

Rezultaty:

  • Rozwój umiejętności planowania i wdrażania procesu coachingowego dla realizacji celów biznesowych (zakładanych wyników zespołu i jego członków).
  • Dostarczenie oraz rozwój umiejętności przygotowania oraz prowadzenia efektywnych rozmów coachingowych z członkami zespołu.
  • Wzrost świadomości znaczenia coachingowego stylu zarządzania dla osiąganych wyników.
  • Umiejętność spójnego wykorzystywania procesu oceny pracownika, planowania rozwoju, zarządzania talentami oraz coachingu.

Grupa docelowa:

Menedżerowie różnych szczebli zarządzania, którzy mają lub mogą mieć wpływ na rozwój swoich podwładnych.

Wartość dodana:

Uczestnicy szkolenia biorą udział w ćwiczeniach oraz symulacjach rzeczywistych rozmów coachingowych

Czas trwania: Zgodnie z potrzebami klienta

Dowiedz się więcej

Programy rozwoju kompetencji menedżerskich i przywódczych

X