Chat with us, powered by LiveChat

OCENA PRACOWNIKA

Trafne i kompletne oceny pracownicze są istotnym elementem osiągania celów biznesowych organizacji. Umiejętność pełnej oceny oraz trafnej informacji zwrotnej dla pracownika, jest jedną z kluczowych kompetencji menedżerskich oraz hr-owych, która prowadzi do rozwoju potencjału pracowników. Szkolenie obejmuje autentyczne przykłady i praktyczne ćwiczenia.

Obszar tematyczny:

Rola menedżera w procesie, efektywna komunikacja w trakcie rozmowy oceniającej, struktura rozmowy oceniającej, ustalanie celów i planów rozwojowych pracownika w odniesieniu od poziomu umiejętności oraz profilu kompetencyjnego.

Rezultaty:

  • Poznanie zasad oceny pracownika
  • Umiejętność skutecznego przeprowadzenia rozmowy oceniającej
  • Trafna analiza kompetencji i ustalenie planów rozwoju pracownika

Grupa docelowa:

Menedżerowie i liderzy zespołów, pracownicy działów HR

Wartość dodana:

Praktyczne ćwiczenia na autentycznych przykładach.

Czas trwania: Zgodnie z potrzebami klienta

Dowiedz się więcej

Programy rozwoju kompetencji menedżerskich i przywódczych

X