Chat with us, powered by LiveChat

PEOPLE MANAGEMENT – GRA MENEDŻERSKA

Szkolenie w postaci gry symulacyjnej, pozwala uczestnikom na testowanie swoich kompetencji decyzyjnych, oraz uświadomienie sobie płynących z ich decyzji konsekwencji. Pozwala to nauczyć się elastycznego zarządzania oraz poznać zakres odpowiedzialności wynikający z podjętych wyborów, a także skuteczniej zarządzać w każdej sytuacji, w zależności od wiedzy, umiejętności i doświadczenia pracowników. Uczestnicy w trakcie symulacji są odpowiedzialni za trzyletnie zarządzanie organizacją przemysłową działającą w twardych realiach rynkowych i w wysoce konkurencyjnym środowisku.

Obszar tematyczny:

odpowiedzialność za decyzje, konsekwencje decyzji, elastyczne zarządzanie

Rezultaty:

  • Uświadomienie zależności pomiędzy kompetencjami zarządzania ludźmi a wynikami finansowymi.
  • Umiejętność analizowania informacji niezbędnych do podejmowania właściwych decyzji menedżerskich.
  • Wzrost kompetencji menedżerskich.
  • Nauka odpowiedzialności za podejmowane decyzje w zależności od sytuacji, otoczenia rynkowego oraz poziomu kompetencji pracowników.
  • Poznanie finansowych konsekwencji błędów popełnianych w rozwoju kompetencji oraz motywacji członków zespołu.
  • Nauka elastycznego zarządzania w praktyce.

Grupa docelowa:

Menedżerowie zespołów odpowiedzialni za wyniki biznesowe oraz finansowe

Wartość dodana:

Sytuacje rynkowe, w których znajdują się uczestnicy, skonstruowane zostały w oparciu o doświadczenia i realia rynkowe z czasów kryzysu finansowego.

Czas trwania: Zgodnie z potrzebami klienta

Dowiedz się więcej

Programy rozwoju kompetencji menedżerskich i przywódczych

X