Chat with us, powered by LiveChat

ZARZĄDZANIE W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH

Radzenie sobie z sytuacjami konfliktowymi, oraz twórcze ich rozwiązywanie to niezbędna umiejętność skutecznego lidera. Efektywny proces rozwiązywania konfliktów pozwala na osiągnięcie wysokiej produktywności oraz zaangażowania. Szczególny nacisk szkolenie kładzie na kompetencje komunikacyjne, oraz na wypracowanie trwałych sposobów na rozwiązywanie oraz prewencję szkodliwych sytuacji konfliktowych.

Obszar tematyczny:

Rozpoznanie przyczyn, źródeł konfliktu; zdefiniowanie dynamiki, fazy, w jakiej znajduje się konflikt, dopasowanie narzędzi, reakcji do danej sytuacji, wypracowywanie rozwiązań.

Rezultaty:

  • Właściwe podejście do sytuacji konfliktowych – równowaga pomiędzy podejściem dyrektywnym i unikaniem rozmów o konfliktach.
  • Stosowanie efektywnego procesu rozwiązywania konfliktu, w zależności od jego diagnozy.
  • Właściwe wykorzystanie narzędzi komunikacyjnych.

Grupa docelowa:

Kadra menedżerska oraz osoby, które uczestniczą jako „trzecia strona” w rozwiązywaniu konfliktów.

Wartość dodana:

Nie unikanie trudnych sytuacji, kreatywne wykorzystywanie dynamiki sytuacji konfliktowych – wydobywanie korzyści z konfliktów – nowych inicjatyw, ustaleń.

Czas trwania: Zgodnie z potrzebami klienta

Dowiedz się więcej

Programy rozwoju kompetencji menedżerskich i przywódczych

X