Chat with us, powered by LiveChat

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM WIRTUALNYM

Coraz więcej organizacji pracuje w trybie zespołów rozproszonych. Zróżnicowanie geograficzne, językowe oraz kulturowe stanowi niemałe wyzwanie dla zarządzających tymi zespołami. Uczestnicy szkolenia zyskają wiedzę i umiejętności potrzebne do skutecznego prowadzenia zespołu o charakterze wirtualnym.

Obszar tematyczny:

Specyfika działania zespołu wirtualnego, rola i zadania menadżera zespołu wirtualnego, komunikacja w zespole, budowanie zaufania, zarządzanie wiedzą, różnice międzykulturowe.

Rezultaty:

  • Umiejętność zbudowania zespołu wirtualnego.
  • Zwiększenie skuteczności pracy zespołu wirtualnego.
  • Poprawa koordynacji współpracy w zespole wirtualnym.
  • Eliminacja problemów komunikacyjnych związanych z pracą w środowisku rozproszonym i/lub wielokulturowym.
  • Umiejętność wyznaczania zadań i oceny ich wykonania w zespole wirtualnym.

Grupa docelowa:

Menedżerowie projektów i zespołów o charakterze wirtualnym

Wartość dodana:

Uczestnicy szkolenia są wyposażani w unikalne umiejętności zarządzania zespołem zróżnicowanym pod względem geograficznym, językowym, czasowym oraz kulturowym.

Czas trwania: Zgodnie z potrzebami klienta

Dowiedz się więcej

Programy rozwoju kompetencji menedżerskich i przywódczych

X