Chat with us, powered by LiveChat

Blog

Zasada OZ – budowanie Kultury Współodpowiedzialności

12:43 09 Czerwiec in PIL, Strefa Wiedzy

W jaki sposób ludzie i organizacje mogą przełamywać cykl wiktymizacji w celu osiągnięcia lepszych rezultatów? 
Jak przejść od myślenia „dlaczego nie mogę zrobić czegoś lepiej” do refleksji „w jaki sposób poprawić swą przyszłość”? Jak ulepszyć osiągane rezultaty poprzez przyjęcie odpowiedzialności?X