Lider i menedżer

Lider potrafi przewodzić grupie,

przekazywać grupie swoją wizję, wyobrażenie o przyszłości, pociągać swoją postawą i zaangażowaniem, budować spójny zespół, kreować właściwe przekonania.

Lider w odpowiednim czasie potrafi w odpowiedni sposób korzystać z narzędzi menedżerskich (z obszaru wyznaczania zadań, motywowania, kontroli, oceny). Potrafi tak prowadzić rozmowy, że te narzędzia stają się efektywne.

Zna swoje mocne strony i ma świadomość tych słabszych.

Tematy warsztatu:

 • “Wizja” i wartości zespołu
 • Style Zarządzania
 • Wprowadzanie do zespołu
 • Exposé oczekiwań i zasad współpracy
 • Motywacja zewnętrzna i motywacja wewnętrzna – analiza potrzeb pracowników
 • Inspirowanie („pociąganie”) zamiast „popychania”
 • Motywujące wyznaczanie celów
 • Udzielanie feedbacku
 • Delegowanie
 • Wzmacnianie zachowań – pochwała
 • Omawianie realizacji zadań
 • Korygowanie zachowania pracowników
 • Trudne informacje, trudne rozmowy
 • Role menedżerskie

Czas trwania:

2 dni (wersja podstawowa)

2+2 dni (wersja rozszerzona)