Lider i menedżer

Lider potrafi przewodzić grupie,

przekazywać grupie swoją wizję, wyobrażenie o przyszłości, pociągać swoją postawą i zaangażowaniem, budować spójny zespół, kreować właściwe przekonania.

Lider w odpowiednim czasie potrafi w odpowiedni sposób korzystać z narzędzi menedżerskich (z obszaru wyznaczania zadań, motywowania, kontroli, oceny). Potrafi tak prowadzić rozmowy, że te narzędzia stają się efektywne.

Zna swoje mocne strony i ma świadomość tych słabszych.

Tematy warsztatu:

 • “Wizja” i wartości zespołu
 • Style Zarządzania
 • Wprowadzanie do zespołu
 • Exposé oczekiwań i zasad współpracy
 • Motywacja zewnętrzna i motywacja wewnętrzna – analiza potrzeb pracowników
 • Inspirowanie („pociąganie”) zamiast „popychania”
 • Motywujące wyznaczanie celów
 • Udzielanie feedbacku
 • Delegowanie
 • Wzmacnianie zachowań – pochwała
 • Omawianie realizacji zadań
 • Korygowanie zachowania pracowników
 • Trudne informacje, trudne rozmowy
 • Role menedżerskie

Czas trwania:

2 dni (wersja podstawowa)

2+2 dni (wersja rozszerzona)

Wszystkie warsztaty z cyklu menedżerskiego są właściwie o motywowaniu. Jeśli zdefiniujemy motywowanie jako każdą sytuację, która powoduje, że człowiek zaczyna coś robić, przestaje, albo podtrzymuje swoje działanie, to są one o przywództwie, zrządzaniu, w którego centrum znajduje się motywowanie.

Samo pojęcie motywacja pochodzi od łacińskiego słowa movere, które oznacza wprawianie czegoś w ruch. Przywództwo i zarządzanie polega na wprawianiu ludzi w ruch w określonym kierunku, w określonym celu.

Warsztaty rozwijają postawy liderowania, przewodzenia, pociągania za sobą pracowników – przekazywania tego, co jest określane mianem kultury organizacji. Jednocześnie pozwala im ćwiczyć najważniejsze narzędzia menedżerskie i przywódcze, takie, jak przekazywanie celów, feedback, delegowanie, poznawanie potrzeb pracowników, nagradzanie, rozwiązywanie konfliktów, prowadzenia spotkań, motywowania itp.

 

 • Co cechuje dobrego lidera? To co łączy liderów, to- charyzma, mocne wartości, przekonanie, wizja, akceptacja wizji i celów firmy. Często wizją jest to, co chcemy, aby mówili o nas nasi Klienci.
 • Różnica pomiędzy liderem i menedżerem. Menedżer sprawia, że rzeczy, które są wykonywane, są wykonywane we właściwy sposób. Korzysta z przepisów i procedur. Zarządza ludźmi. Kontroluje. Korzysta z konkretnych umiejętności związanych z zarządzaniem ludźmi. Lider sprawia, że są wykonywane te właściwe rzeczy. Korzysta z wizji firmy. Zarządza procesem. Wyznacza kierunek. Są dobrzy menedżerowie, którzy są słabymi liderami i odwrotnie.
 • Wyznaczanie celów. Cele powinny być spójne z wizją, przybliżać do niej, motywować. Komunikując cele należy wyjaśnić, przekazać: Co – Dlaczego – Kiedy. Dlaczego to ważne? Dlaczego teraz? Dlaczego w ten sposób? Dlaczego my? Dlaczego warto to zrobić?
 • Kiedy zastosować i który z typów zachowania i stylów zarządzania? Jakie są możliwości i korzyści z dostosowania stylu zarządzania do zachowań i potrzeb pracowników. Punktem wyjścia jest poznanie własnego zachowania. Poznanie własnego stylu zachowania prowadzi do efektywniejszych kontaktów z podwładnymi.
 • Budowanie kultury feedbacku. O niej wspominają najbardziej znani nam liderzy biznesu. Kultury dzielenia się opiniami ukierunkowanej na rozwój i współpracę.
 • Jak wykorzystać z możliwości zespołu, którym kieruje lider? O funkcjonowaniu człowieka w zorganizowanej grupie decydować mogą trzy aspekty: Wiedza: pracownik ma w zakresie techniki, administracji lub handlu wiedzę pozwalającą mu na właściwe pełnienie funkcji. Zdolności: zdolności pracownika pozwalają na właściwe pełnienie funkcji i optymalne wykorzystywanie wiedzy. Charakter: pracownik wykazuje wolę angażowania się w pracę i dostosowywania obowiązków oraz podejmowanych działań do potrzeb Klienta. Jaką strategię przyjmie menedżer?
 • Każdy człowiek funkcjonuje po to, aby zaspokajać swoje potrzeby. Dobry lider i menedżer powinien znać potrzeby swoich ludzi oraz umieć je rozpoznawać i zaspokajać, aby wzmagać ich motywację do pracy.
 • Od kiedy zacząć korygować zachowania pracowników? Jakie mogą być konsekwencje braku zmiany dla : Klientów, kolegów, dla samego pracownika. Jak chcecie rozwiązać ten problem? Przedstawienie konkretów, wskazanie na konsekwencje, propozycja zmiany sytuacji, ustalenie sposobu kontrolowania zmiany, to narzędzie menedżera i lidera.
 • Umiejętność delegowania to jedna z podstawowych kompetencji lidera i menedżera. Dzielenie się zadaniami, obowiązkami, ale i uprawnieniami. Jakie kłopoty z delegowaniem mają menedżerowie, co powstrzymuje menedżerów i liderów? Dla uniknięcia niespodzianek ważne jest: przekazanie informacji, wspólne ustalenia obszaru uprawnień (delegowanie na właściwym poziomie), temat następnego spotkania – te punkty powinny mieć miejsce podczas każdej sytuacji, kiedy coś jest delegowane.
 • Dlaczego liderzy komplementują i co chcą przez to osiągnąć? Jak wzmacniać, żeby ludzie wiedzieli, jakiego zachowania oczekuje menedżer? Jakie wartości wzmacnia lider? Co pracownik zrobi jeszcze raz tak samo lub lepiej?