Menedżer
od pierwszego dnia

Awans na stanowisko menedżerskie bywa punktem krytycznym w zawodowej karierze pracownika.

Odnalezienie się w nowej sytuacji wymaga opanowania w krótkim czasie wielu dodatkowych, niezbędnych w tej roli umiejętności.

Zamiast uczyć się na błędach, może warto być „mądrym przed szkodą”.

Tematy warsztatu:

 • Krytyczny punkt przemiany ról – zadania do zrealizowania
 • Różnice w sposobie wykonywania pracy przez menedżera i pracownika
 • Normy Firmy – normy zespołu
 • Pierwsze spotkanie w nowej roli z zespołem
 • Budowanie relacji z przełożonym
 • Otoczenie– koledzy na tym samym poziomie zarządzania
 • Sposoby wywierania wpływu na otoczenie
 • Co się stało z zespołem po moim awansie?
 • Elementy z jakich zbudowany jest efektywny zespół – komunikacja, role zespołowe;
 • Zespół w nowej sytuacji – fazy tworzenia zespołu – rozpoznawanie i zasady postępowania
 • Podsumowanie okresu wspólnej pracy. Plany na przyszłość

Czas trwania: 2 dni