Zarządzanie zespołem wirtualnym

Zespoły wirtualne tworzą nowe wyzwania dla zarządzania.

Szczególnie ważne jest:

Stworzenie wspólnego celu, gdyż często pracują nie wiedząc, czym zajmują się pozostałe osoby.

Rzeczywistość zaczyna się robić wirtualna -ale pamiętajmy, że pracujemy wciąż z prawdziwymi ludźmi. Czasem nie wiemy jak stworzyć przestrzeń, gdzie będą mogli wyrazić swoje emocje, troski, poczucie humoru, budować zaufanie.

Wypracowanie poczucia pracy zespołowej, gdy tak trudno o bezpośrednie relacje, towarzyskie rozmowy.

Stosowanie narzędzi menedżerskich  w sposób dopasowany do możliwości komunikowania się i ograniczeń.

Tematy warsztatu:

 • Wyzwania i różnice w zarządzaniu zespołem wirtualnym
 • Oczekiwania i potrzeby pracowników podczas pracy zdalnej
 • Środki komunikacji zdalnej a efektywność zarządzania
 • Zasady tworzenia zespołów wirtualnych
 • Wymagania wobec menedżera w zdalnym zarządzaniu zespołem
 • Proces formowania zespołu wirtualnego
 • Potrzeby członków wirtualnego zespołu
 • Budowanie zaufania w zespole
 • Składniki budowania zaufania, źródła zaufania
 • CRISP – Model zarządzania w zespołach mieszanych
 • RASCI – Macierz odpowiedzialności w wirtualnych projektach
 • Poziomy wirtualnego delegowania
 • Monitoring vs. Kontrola – proces wirtualnego monitoringu
 • Wirtualny feedback

Czas trwania:

1 dzień (wersja podstawowa)

2 dni (wersja rozszerzona)