3W – Zarządzanie Czasem, Pracą, Sobą

Czym jest trening PRODUKTYWNOŚĆ?

Program szkolenia należy do grupy PREMIUM. Jest wynikiem ponad 20 lat badań nad produktywnością pracowników pracujących w 10 kluczowych branżach gospodarki. PRODUKTYWNOŚĆ ma już na swoim koncie 359 udokumentowanych wdrożeń nowych nawyków produktywności. Wykorzystujemy w nim wiedzę zdobytą podczas ponad 27-letniej pracy z organizacjami oraz bazujemy na wielu licencjonowanych programach zweryfikowanych na światowym rynku.

Bardzo często XXI wiek jest nazywany erą społeczeństwa informacyjnego. Psychologowie mówią o powszechnym zjawisku PRZEBODŹCOWANIA, czyli nadmiaru informacji i zadań do wykonania, który nas zalewa każdego dnia. Skoro nie jesteśmy w stanie przetworzyć nadmiaru informacji ani wykonać wszystkich zadań, kluczem do naszej PRODUKTYWNOŚCI staje się umiejętność PODEJMOWANIA DECYZJI, którymi WŁAŚCIWYMI RZECZAMI należy się zająć. Niestety, dodatkowym utrudnieniem jest zmienność naszego otoczenia, która wymusza na nas ciągłą weryfikację priorytetów. Produktywność w XXI wieku oznacza zatem umiejętność ELASTYCZNEGO PODEJMOWANIA DECYZJI, które muszą podlegać stałej weryfikacji i aktualizacji.


Cele szkolenia PRODUKTYWNOŚĆ

 • Poznanie ponadczasowych reguł produktywności, których nie powinno się ignorować
 • Elastyczne planowanie w perspektywie długo- i krótkoterminowej
 • Zbudowanie efektywnego systemu do zarządzania wszystkimi zadaniami


IDEE Szkolenia PRODUKTYWNOŚĆ

 • skuteczne, sprawdzone rozwiązania
 • dostosowywane każdorazowo do specyfiki pracy uczestników
 • praktyczne ćwiczenia przez 80% czasu szkolenia
 • indywidualne podpowiedzi trenera w trakcie szkolenia
 • praca na szkoleniu z narzędziami używanymi przez uczestników
 • (telefon, e-mail, kalendarz, pulpit komputera, biurko, itp.)
 • wsparcie trenera po szkoleniu we wdrożeniu nowych umiejętności


Korzyści dla organizacji:

Wdrożenie wśród pracowników szkolenia z PRODUKTYWNOŚCI:

 • Poprawia wyniki organizacji, dzięki koncentracji pracowników na realizacji najważniejszych zadań
 • Poprawia terminowość realizacji zadań, dzięki poprawie szacowania i planowania właściwego czasu realizacji zadań
 • Usprawnia wdrażanie zmian w organizacji, dzięki zwiększeniu elastyczności pracowników w reagowaniu na zmieniające się priorytety


Korzyści dla uczestników:

 • Udział w szkoleniu z PRODUKTYWNOŚCI pomaga:
 • Odzyskać panowanie nad stale rosnącym zalewem zadań do wykonania
 • W podejmowaniu dobrych i szybkich decyzji
 • Przeciwdziałać prokrastynacji, czyli ciągłemu odkładaniu zadań na później
 • Zredukować poziom stresu dzięki odzyskaniu poczucia panowania nad sytuacją


Program PRODUKTYWNOŚĆ

Część 1 – Prawa i zasady produktywności / 4 godziny

 • Konsekwencje ignorowania praw i zasad produktywności
 • Przyczyny prokrastynacji i specyfika odwlekanych zadań
 • Wyznaczanie terminów zapobiegające prokrastynacji
 • Egzekwowanie od siebie realizacji zaplanowanych zadań
 • Różnicowanie sposobu realizacji różnych priorytetów
 • Zwiększanie swojej produktywności poprzez poszerzanie strefy wpływu


Część 2 – Elastyczne planowanie / 2 godziny

 • Konsekwencje braku elastycznego planowania
 • Wymiary planowania – analiza pełnionych ról i profesjonalna wizualizacja celów
 • Perspektywy planowania – krótko-, średnio- i długoterminowa
 • Definiowanie celów – model SMART w praktyce
 • Aktualizacja planu – jak często weryfikować poszczególne perspektywy planowania?


Część 3 – Zarządzanie informacjami i zadaniami / 6 godzin

 • Konsekwencje braku zarządzania informacjami i zadaniami
 • Elementy systemu zarządzania informacjami i zadaniami
 • Organizowanie szczelnego i minimalistycznego systemu zarządzania danymi
 • Selekcjonowanie gromadzonych danych – zrób, zachowaj, usuń, przenieś
 • Planowanie realizacji zadań delegowanych – zadanie, osoba, termin
 • Prowadzenie projektów osobistych – lista kontrolna, zakres prac, zasoby, harmonogram projektu
 • Terminarz planowania zadań własnych – tygodniowe, dzienne
 • Realizacja zadań z wykorzystaniem matrycy priorytetów
 • Tygodniowy przegląd w osobistym centrum dowodzenia – zgromadzonych danych, zaplanowanie zadań, kontrola postępu realizacji zadań

  Koszt: 6200 zł netto + 23% VAT
  Cena szkolenia stacjonarnego zawiera szkolenie, materiały szkoleniowe, książkę EFEKTYWNOŚĆ 4x4 oraz pobyt w Hotelu – 2 noclegi w pokoju jednoosobowym, wyżywienie.

  Wypełnij zgłoszenie


  Płatność:
  Jestem płatnikiem VAT

  Nie jestem płatnikiem VAT

  PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA