Account Management

„Account management” jest szkoleniem rozwijającym umiejętność kształtowania długotrwałej współpracy z klientem,

opartej na dobrej analizie otoczenia i wszystkich aspektów kontaktu z nim oraz uwzględniającej jego specyfikę i wymagania. Podczas szkolenia zwracamy także uwagę na współpracę w ramach kierowanego przez account managera z jego „zespołem zadaniowym”, skupiającym ludzi z różnych działów firmy. Warsztaty doskonalą umiejętności wnioskowania oraz wykorzystywania informacji w przygotowaniu planu rozwoju współpracy z kluczowym klientem. W czasie treningu uczestnicy mają również okazję rozwijać swoje umiejętności negocjacyjne oraz doskonalić techniki perswazji – zarówno wobec osób decydujących o dystrybucji zasobów wewnątrz firmy, jak i wobec klienta zaangażowanego w realizację złożonych propozycji.

Cele szkolenia:

Dokonując segmentacji rynku i dopasowując do wyodrębnionych segmentów najefektywniejsze działania, uczestnicy szkolenia będą mogli skutecznie zarządzać rynkiem. Przeprowadzając niezbędne analizy i wyciągając z nich właściwe wnioski będą potrafili rozpoznawać klientów, którzy odpowiednio potraktowani, mogą stać się klientami kluczowymi. Prowadząc efektywne negocjacje z klientami kluczowymi, będą w stanie realizować strategię zdobycia lub utrzymania przewagi konkurencyjnej.

Dla kogo przygotowaliśmy szkolenie?

Rozwijane w trakcie treningu umiejętności ułatwią realizację zadań nie tylko account managerom, ale również wszystkim osobom, do których obowiązków należą kontakty z ważnymi dla firmy klientami. „Account management” stanowi samodzielną całość, wielokrotnie jednak odwołuje się do wiedzy i doświadczeń uczestników z zakresu sprzedaży.

Tematyka:

 • Rola Kluczowych Klientów w firmie.
 • Wizja, cele i strategia firmy w zarządzaniu Kluczowymi Klientami.
 • Plan rozwoju współpracy z Klientem.
 • Segmentacja Klientów
 • Identyfikacja Kluczowych Klientów
 • Analizy
 • Przygotowanie biznesplanu.
 • Prezentacja planu rozwoju współpracy z klientem.
 • Kierowanie zespołem pracującym dla accounta.
 • Negocjacje z klientem

  Koszt: 2400 zł netto + 23% VAT

  Wypełnij zgłoszenie

  Płatność:
  Jestem płatnikiem VAT

  Nie jestem płatnikiem VAT

  PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA