DOBROSTAN – Efektywne zarządzanie energią, zdrowiem i finansami

Popularne powiedzenie: „W zdrowym ciele zdrowy duch” nie wzięło się znikąd.

Aby efektywnie funkcjonować, nasz organizm potrzebuje solidnych podstaw w postaci dbałości o dobry sen, prawidłowe odżywianie czy odpowiedni poziom wysiłku fizycznego. Potrzebujemy stałej regeneracji naszego ciała nie tylko dla zachowania zdrowia fizycznego, lecz również dla zachowania równowagi emocjonalnej oraz sprawności intelektualnej. Pod presją stale rosnącej ilości zadań do wykonania, zaniedbujemy swój dobrostan, eksploatujemy ponad miarę swoje zasoby energii i rezygnujemy z czasu na niezbędną regenerację organizmu. Taki stan, w dłuższej perspektywie, prowadzi do zaburzenia równowagi wewnętrznej organizmu oraz do spadku efektywności działania. Uczestnicząc w szkoleniu, dowiesz się jak odbudować i utrzymać równowagę swojego dobrostanu i w efekcie zwiększyć swoją efektywność osobistą.

CELE:

 • Efektywne zarządzanie energią organizmu
 • Zarządzanie stanem zdrowia
 • Zapewnienie optymalnej aktywności fizycznej
 • Wypracowanie zdrowych nawyków żywieniowych
 • Efektywne zarządzanie finansami osobistymi


TEMATYKA:

Część 1 – Zarządzanie swoją energią / 3 godziny

 • Konsekwencje braku zarządzania swoją energią
 • Wykorzystanie biorytmów – dobowy, kalendarzowe, sinusoidalny
 • Metody regeneracji – umysłu, emocji, relacji, ciała


Część 2 – Zarządzanie swoim zdrowiem, aktywność fizyczna i odżywianie / 6 godzin

 • Konsekwencje deficytu aktywności fizycznej
 • Zapotrzebowanie na aktywność fizyczną
 • Projektowanie optymalnej aktywności fizycznej
 • Przykłady i konsekwencje złych nawyków żywieniowych
 • Aspekty zdrowego odżywiania – lokalność, naturalność, sezonowość, regularność, różnorodność, obróbka termiczna.
 • Projektowanie osobistej, optymalnej diety w oparciu o podstawowe składniki odżywcze i dzienne indywidualne zapotrzebowanie energetyczne
 • Zasada 3 x SLOW-FOOD w praktyce


Część 3 – Zarządzanie finansami osobistymi / 3 godziny

 • Analiza kosztów osobistych w praktyce
 • Rozróżnianie źródeł kosztów stałych i zmiennych
 • Planowanie wydatków w trzech perspektywach czasowych
 • Bilans przychodów i wydatków osobistych w praktyce
 • Opcje inwestowania nadwyżek finansowych w praktyce

  Koszt: 2400 zł netto + 23% VAT

  Wypełnij zgłoszenie

  Płatność:
  Jestem płatnikiem VAT

  Nie jestem płatnikiem VAT

  PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA