Efektywny Pracownik Odporny na Depresję

Czy depresja pracowników stanie się najgroźniejszym czynnikiem ryzyka spadku efektywności w organizacji?

Według prognoz WHO do 2030 r. depresja będzie najczęściej występującą chorobą na świecie. Na depresję choruje obecnie 280 mln ludzi na świecie, w tym ponad 5 procent osób dorosłych. Do obecnego dynamicznego wzrostu zachorowań na depresję szczególnie przyczynia się stały wzrost stresu i rosnące wyzwania współczesnego świata, z którymi coraz więcej osób sobie nie radzi. Dokładają się do tego coraz liczniejsze niepokoje na świecie, związane z terroryzmem, pandemią, kryzysem gospodarczym oraz wojną. Według szacunkowych danych Narodowego Funduszu Zdrowia na depresję może cierpieć w Polsce ponad 1,5 miliona osób. Są to prawdopodobnie bardzo niedoszacowane dane, ponieważ wielu pracowników skarżących się na długotrwałe przemęczenie czy obniżony nastrój nie zgłasza się do lekarza. Jednak wszystkie powyższe objawy skutkują spadkiem efektywności w pracy i ze względu na skalę zjawiska ogromnymi stratami finansowymi dla organizacji.

 

Zapraszamy do udziału w 1-dniowym szkoleniu otwartym w dniu 17 listopada, który poprowadzi lek. med. Wiktor Siegel, autor książki „Efektywność Osobista 4×4”, trener efektywności osobistej, który przedstawi kompleksową koncepcję budowania odporności psychicznej pracowników na czynniki ryzyka depresji związane z pracą.

 

TEMATYKA SZKOLENIA:

 1. Co trzeba wiedzieć o depresji?
 • Nowe zaskakujące wyzwania, na które nasz organizm nie jest przygotowany
 • Dlaczego nie radzimy sobie z nowymi wyzwaniami trzeciej dekady XXI wieku?
 • Depresja – jakie są jej objawy oraz przyczyny?
 • Jak można zapobiegać czynnikom ryzyka depresji?
 1. Odporność psychiczna – cecha osobowości istotna w czasach kryzysów i zmian
 • Czym jest odporność psychiczna?
 • Czy odporność psychiczną można rozwijać i jak to robić?
 • Odporność psychiczna na poziomie racjonalnym
 • Odporność psychiczna na poziomie emocjonalnym
 1. Rezyliencja – wzmacnianie indywidualnej odporność psychicznej
 • Czym jest rezyliencja i jak ją stopniowo u siebie rozwijać?
 • Etap 1: Rozpoznawanie sytuacji
 • Etap 2: Zapewnianie zasobów
 • Etap 3: Regulowanie
 • Etap 4: Odnoszenie się
 1. Podsumowanie szkolenia
 • Sesja pytań i odpowiedzi
 • Indywidualny plan rozwoju swojej rezyliencji

 

Zwiększ odporność i efektywność swoich pracowników – zapisz się na szkolenie!

  Koszt: 2400 zł netto + 23% VAT

  Wypełnij zgłoszenie

  Płatność:
  Jestem płatnikiem VAT

  Nie jestem płatnikiem VAT

  PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA