Lider i Menedżer – Zarządzanie zespołem w praktyce

Czy charyzma ważniejsza jest od umiejętności?
Ci, którzy nie są jedynie menedżerami ale także liderami, mocno polegają na sile własnej osobowości.

Osoba powołana na wysokie stanowisko menedżerskie otrzymuje wraz z nim prawowitą władzę – uprawnienia, by nagradzać i przymuszać. Wykorzystywanie władzy wynikającej z poparcia i zaangażowania zespołu jest jednak zdecydowanie efektywniejsze.

Choć wydaje się, że istota przywództwa jest dobrze znana, a wielu menedżerów przekonanych jest o swojej umiejętności zjednywania ludzi, to w praktyce często podejmowane pozornie właściwe działania nie przynoszą spodziewanych efektow. Dlaczego tak się dzieje?

Szkolenie Lider i menedżer – inspirujące przywództwo dostarcza odpowiedzi na to pytanie, odnosząc się do najczęściej spotykanych sytuacji, zachowań i postaw. Pozwala ćwiczyć umiejętności niezbędne liderowi do przewodzenia grupie, przekazywania jej tego, co jest określane mianem wizji i wartości podczas działań stricte menedżerskich: wyznaczania celów, korygowania, delegowania zadań, identyfikacji potrzeb czy motywowania pracownikow.

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

Analiza umiejętności menedżerskich i stylów zarządzania pozwoli uczestnikom szkolenia świadomie wykreować postawę lidera. Poznanie własnych mocnych i słabych stron związanych z preferowanym stylem zarządzania i komunikacji z ludźmi pozwoli wyeliminować błędy w postępowaniu i skonsoliduje zespół. Umiejętność jasnego określania i przekazywania zespołom wizji i kierunku rozwoju oraz znajomość typologii zachowań ułatwi wyznaczanie celów i motywowanie pracowników.

Dla kogo przygotowaliśmy szkolenie?

Trening przeznaczony jest dla menedżerów średniego i wyższego szczebla zarządzania.

Tematyka:

 • Zdefiniowanie „natury” lidera
 • Model kompetencji menedżerskich
 • Style zarządzania
 • Analiza potrzeb i motywacja
 • Wyznaczanie celów
 • Strategia podejścia do zespołu
 • Pozafinansowe narzędzia motywacyjne
 • Korygowanie zachowań
 • Delegowanie
 • Przekazywanie trudnej informacji
 • Stawianie wyzwań
 • Rozwój i wykorzystanie potencjału pracownika
 • Pracownik przenoszący problemy osobiste do miejsca pracy

  Koszt:
  2200 zł netto + 23% VAT

  Wypełnij zgłoszenie

  Płatność:
  Jestem płatnikiem VAT

  Nie jestem płatnikiem VAT

  PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA