Nieustępliwe przywództwo

manager w kulturze współodpowiedzialności

Współczesne organizacje cierpią na kryzys współodpowiedzialności.

Liderzy zbyt często odwołują się do władzy związanej z zajmowanym stanowiskiem i autorytetem wynikającym z przydzielonych uprawnień,  Oczekują współodpowiedzialności od innych zamiast starać się ją efektywnie zainicjować. Kiedy już potrzebują współodpowiedzialności, egzekwują ją w niewłaściwy sposób.

Efektem jest zjawisko nazywane Paradoksem Współodpowiedzialności. Im bardziej się starają, tym mniej jej otrzymują.

Tworzy się „wspólnota negatywnej współodpowiedzialności” czyli zjawisko „gry we wzajemne obwinianie się”.

Rezultatem jest frustracja i stres lidera, który ma poczucie osamotnienia oraz dźwigania całego ciężaru odpowiedzialności za rezultaty tylko na swoich barkach.

Tematy warsztatu:

 • Analiza „driverów” i „blockerów”
 • Zachowania „unikowe” Poniżej Linii™
 • Przyjmowanie odpowiedzialności
 • Jak to się stało? vs Jak pozwoliłem, żeby to się stało?
 • Określanie Kluczowego Rezultatu.
 • Definiowanie Łańcucha Oczekiwań™
 • Sekwencja Współodpowiedzialności
 • Ustalanie oczekiwań
 • Komunikowanie 5xDlaczego/Co/Jak
 • Ustalanie poziomu uzgodnień
 • Wspólna umowa na kontrolę
 • Reagowanie gdy realizacja zagrożona
 • Coaching współodpowiedzialności (Model LIFT™);
 • Wpływ niekorzystnych przekonań (Dialog Doświadczeń™)

  Koszt: 1800 zł netto + 23% VAT

  Wypełnij zgłoszenie

  Płatność:
  Jestem płatnikiem VAT

  Nie jestem płatnikiem VAT

  PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA