Ocena pracownika

(rozmowa oceniajaca)

Często rozmowy oceniające są kolejną formalności, którą należy wykonać.

A jest to szansa na budowanie kompetencji pracowników / zespołów. Szansa na wysłuchanie, poznanie opinii pracownika o sobie samym. Szansa  na zmotywowanie poprzez okazanie, że nam na nim zależy, że może się rozwijać i że wiele zależy od niego samego.

Potrzeba tylko kilku umiejętności.


Tematy warsztatu:

 • Poznanie zasad oceny pracownika
 • Po co przeprowadzamy okresowe rozmowy oceniające
 • Co powinno być oceniane w działalności pracownika.
 • Przygotowanie pracownika i menedżera (zebranie faktów)
 • Formularze oceny
 • Metody angażujące pracownika w rozmowę
 • Umiejętność aktywnego słuchania
 • Zadawanie właściwych pytań
 • Sposoby argumentowania stanowiska, jasność przekazu
 • Pułapki  w procesie oceniania
 • Gdy pracownik ocenia się wyżej lub słabiej od oceny menedżera
 • Ustalanie wspólnych stanowisk
 • Wyciąganie wniosków z oceny (co pomogło zrealizować cel, co sprawiło, że nie został osiągnięty)
 • Ustalanie planów rozwojowych

  Koszt: 2200 zł netto + 23% VAT

  Wypełnij zgłoszenie

  Płatność:
  Jestem płatnikiem VAT

  Nie jestem płatnikiem VAT

  PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA