Efektywne prowadzenie spotkań

(na żywo i online)

Oszczędność czasu i efektywność. Jak przygotować, przeprowadzić (lub uczestniczyć), a następnie spożytkować „efektywne spotkanie”. Odpowiedni dobór formy, organizacja i motywacja uczestników w założonym czasie. Stosowanie różnych form przeprowadzania spotkań oraz sposobów prezentowania założeń do spotkań. Ciekawsze, czytelniejsze angażujące oraz skuteczniejsze spotkania. Bycie uczestnikiem, który podnosi wartość spotkań.

Tematy warsztatu:

 • Rodzaje i cele spotkań
 • Przygotowanie się do prowadzenia spotkań
 • Scenariusz zorientowany na uczestników – cele i agenda spotkania
 • Przygotowanie czasu, miejsca, materiałów
 • Style prowadzenia i uczestnictwa w spotkaniach
 • Komunikacja podczas spotkań
 • Budowanie autorytetu prowadzącego
 • Pomoce i sprzęt.  Wizualizacje
 • Radzenie sobie z różnymi zachowaniami podczas spotkań – kontrolowanie przebiegu
 • Motywowanie i demotywowanie  zebranych osób zachowaniem prowadzącego
 • Wpływ na zapamiętane najważniejszego przesłania, informacji
 • Trudne zachowania uczestników

  Koszt:
  ONLINE 1600 zł netto + 23% VAT
  STACJONARNE 2200 zł netto + 23% VAT

  Termin szkolenia ustanawiany jest po osiągnięciu minimalnej liczby zapisów

  Wypełnij zgłoszenie:

  Płatność:
  Jestem płatnikiem VAT

  Nie jestem płatnikiem VAT

  PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA