Prezentacje
wystąpienia publiczne

(na żywo i online)

Prezentowanie danych, idei, pomysłów, raportów.

Prowadzenie prezentacji motywujących, przekazujących wiedzę grupom liczącym od dwóch do kilkudziesięciu osób.

Logiczne, zrozumiałe wystąpienia, uporządkowane i przekonujące zależą nie tylko od treści, ale głownie od formy przekazu.

Swoboda i pewność siebie. To coś czego można się nauczyć.

Tematy warsztatu:

 • Ustalenie możliwych celów prezentacji
 • Formy i metody prezentacji
 • Prezenter, audytorium, sprzęt i pomoce, czas i miejsce / forma
 • Budowa scenariusza prezentacji
 • Struktura prezentacji
 • Zaaranżowanie materiałów, pomocy, sposobów angażowania
 • Zachowanie prezentera –  postawa, ręce, głos, rytm, modulacja
 • Przekaz werbalny
 • Skupienie uwagi słuchaczy, chwytliwe otwarcie
 • Rozluźnienie atmosfery, anegdoty, historyjki
 • Storytelling
 • Wizualizacja przekazu
 • Rodzaje i sposób zadawania pytań oraz techniki słuchania
 • Sposoby zachowania i reakcji w trudnych sytuacjach

  Koszt: 2200 zł netto + 23% VAT
  Termin "24-25.06.2024 - stacjonarne"

  Wypełnij zgłoszenie:

  Płatność:
  Jestem płatnikiem VAT

  Nie jestem płatnikiem VAT

  PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA