Radzenie sobie ze stresem

Stres jest niezbędnym do życia elementem codzienności każdego człowieka.

Staje się szkodliwy po przekroczeniu osobistego progu tolerancji.

Umiejętne zarządzanie stresem polega na poznaniu własnego progu tolerancji i świadomym zarządzaniu swoim poziomem stresu.

Tematy warsztatu:

 • Dlaczego nie radzimy sobie ze stresem?
 • Rodzaje reakcji stresowej organizmu
 • Objawy i poziomy reakcji stresowej
 • Proces powstawania reakcji stresowej
 • Umiejętność wczesnego rozpoznawania swojej reakcji stresowej – profil reakcji stresowej
 • Źródła bodźców reakcji stresowych
 • Poziomy przeżywania stresu
 • Typy osobowości stresowej
 • Metody maskowania stresu
 • Techniki redukcji objawów fizycznych       i psychicznych stresu
 • Punkty interwencji – bodziec, ocena, emocje, reakcja

  Koszt: 2200 zł netto + 23% VAT
  Termin szkolenia ustanawiany jest po osiągnięciu minimalnej liczby zapisów

  Wypełnij zgłoszenie:

  Płatność:
  Jestem płatnikiem VAT

  Nie jestem płatnikiem VAT

  PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA