Sztuka efektywnej komunikacji

trudne rozmowy

Umiejętności komunikacji i unikanie związanych z nią pułapek.

Precyzja przekazu, wpływ i wyrażanych emocji na jego skuteczność. Schemat procesu komunikacyjnego i odkrywanie własnych nawyków komunikacyjnych. Stosowanie zasad komunikacji asertywnej. Wspólne rozwiązywanie problemów i rozmowy na trudne tematy, których unikamy.

Tematy warsztatu:

 • Różnice pomiędzy tym, co chcieliśmy przekazać, a tym jak zostaliśmy zrozumiani
 • Moje nawyki komunikacyjne, a nawyki innych, jak się dopasować na poziomie treści, formy i mowy ciała
 • Błędy i przeszkody komunikacyjne
 • Struktura przekazywanej informacji, a klarowność przekazu
 • Błędy na poziomie treści – powstawanie szumów informacyjnych
 • Aktywne słuchanie jako narzędzie potwierdzania
 • Komunikacja w grupie – organizacja dyskusji
 • Zaburzenia, przeszkody w dyskusji grupowej
 • Komunikacja, a emocje – odmawianie i wyrażanie uczuć i krytyki, reagowanie na krytykę
 • Błędy na poziomie interpretacji
 • Fakty i interpretacje – błędne interpretacje
 • Pojęcie asertywności
 • Prawa asertywności
 • Komunikacja asertywna

  Koszt:
  1800 zł netto + 23% VAT - ONLINE
  2200 zł netto + 23% VAT - STACJONARNE
  Termin szkolenia ustanawiany jest po osiągnięciu minimalnej liczby zapisów

  Wypełnij zgłoszenie:

  Płatność:
  Jestem płatnikiem VAT

  Nie jestem płatnikiem VAT

  PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA