Wywieranie wpływu perswazja

Zdolność wpływania na postawy, przekonania i zachowania innych ludzi bez wykorzystania siły lub władzy formalnej.

To  złożone działanie, którego celem jest nakłonienie osoby lub grupy ludzi do postępowania według sugerowanych im działań.

Czasem wystarczy ich przekonać innym razem stworzyć warunki by trwale zmienili swoje zachowania. Te nowe zachowania będą prowadziły do lepszych rezultatów.

Pomoże w tym sześć sił wywierania wpływu i zdolność perswazji.

Tematy warsztatu:

 • Czym jest wpływ a czym perswazja
 • Kanały wywierania wpływu
 • Reguły wywierania wpływu: wzajemność, niedostępność, autorytet, zaangażowanie, sympatia, społeczny dowód słuszności
 • Istota i proces perswazji
 • Wypowiedź jako działanie: kontekst i skutek, drugie dno wypowiedzi
 • Argumentacja
 • Najczęstsze błędy w komunikatach perswazyjnych
 • Umysł racjonalny czy niekoniecznie – logika a emocje
 • Jakie wrażenie wywierasz na innych? Typy zachowań
 • Jak wzmocnić wpływ w zależności od typu osobowości
 • Style wywierania wpływu
 • TUPAC model – etapy wywierania wpływu
 • Obrona przed manipulacją
 • Nieuczciwe chwyty w dyskusji- jak się przed nimi bronić
 • Zasada wygrany/wygrany
 • Moje ciało narzędziem wywierania wpływu

  Koszt: 2200 zł netto + 23% VAT
  Termin szkolenia ustanawiany jest po osiągnięciu minimalnej liczby zapisów

  Wypełnij zgłoszenie:

  Płatność:
  Jestem płatnikiem VAT

  Nie jestem płatnikiem VAT

  PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA