Zarządzanie zespołem projektowym

Zadania i sytuacje z jakimi ma do czynienia menedżer projektu dotyczą poszczególnych etapów:

 • Planowanie organizacyjne, – silnie powiązane z planowaniem komunikacji w zespole projektowym.
 • Pozyskiwania personelu ze szczególnym uwzględnieniem metod doboru pracowników do zespołu.
 • Kształtowanie zespołu – rozwijanie i doskonalenia pracy zespołowej.
 • Monitorowania realizacji, gdy niezbędne są dodatkowe interwencje.
 • Na każdym z tych etapów menedżer projektu napotyka określone trudności związane z zarządzaniem zespołem.

Tematy warsztatu:

 • Świadomość zasad zarządzania zespołem projektowym.
 • Czas, oczekiwany rezultat, zasoby – nierozerwalność, współzależność oraz wpływ tych wielkości na definicję sukcesu projektu
 • Cechy Lidera Projektu
 • Angażowanie do zespołu projektowego
 • Negocjowanie wewnątrz organizacji
 • Spotkanie Inicjujące Projekt – Normy dla pracy w projekcie
 • Kryteria prawidłowych celów
 • Przydzielanie zadań – Struktura Podziału Pracy
 • Delegowanie uprawnień
 • Dopasowanie zachowania do fazy projektu i uczestników
 • Budowanie relacji z Klientem, (właścicielem, inwestorem)
 • Monitorowanie przebiegu projektu – podejmowanie właściwych interwencji
 • Prezentowanie trudnych decyzji – dla zwierzchników, dla wykonawców i zespołu projektowego
 • Podziękowanie – Uroczyste zamknięcie Projektu

  Koszt: 1800 zł netto + 23% VAT
  Termin szkolenia ustanawiany jest po osiągnięciu minimalnej liczby zapisów

  Wypełnij zgłoszenie:

  Płatność:
  Jestem płatnikiem VAT

  Nie jestem płatnikiem VAT

  PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA