Zarządzanie Zespołem Wirtualnym

Zmiana kontekstu struktury niesie za sobą korektę w akcentach organizowania pracy zespołu oraz stosowanych metod zarządzania.

Pomocne są zarówno zasady tworzenia zespołów wirtualnych jak i znalezienie odpowiedzi na wyzwania z jakimi mierzą się liderzy.
Gdzie leży granica pomiędzy sterowaniem i kontrolą, a zaufaniem i motywacją? Jak monitorować pracę zespołu? Na jakie aspekty komunikacji zwrócić uwagę podczas delegowania czy feedbacku.

Program:

Wyzwania zarządzania wirtualnym zespołem

 • Wyzwania i różnice w zarządzaniu zespołem wirtualnym
 • Oczekiwania i potrzeby pracowników podczas pracy zdalnej
 • Środki komunikacji zdalnej a efektywność zarządzania
 • Zasady tworzenia zespołów wirtualnych
 • Wymagania wobec menedżera w zdalnym zarządzaniu zespołem
 • Proces formowania zespołu wirtualnego
 • Potrzeby członków wirtualnego zespołu


Budowanie zaufania w zespole

 • Powody spadku zaufania
 • Zaufanie a przywództwo
 • Składniki budowania zaufania, źródła zaufania
 • CRISP – Model zarządzania w zespołach mieszanych
 • RASCI – Macierz odpowiedzialności w wirtualnych projektach


Umiejętności wirtualnego zarządzania

 • Poziomy wirtualnego delegowania
 • Monitoring vs. kontrola
 • Proces wirtualnego monitoringu
 • Wirtualny feedback


Tematy:

 • Wyzwania zarządzania wirtualnym zespołem
 • Budowanie zaufania w zespole
 • Umiejętności wirtualnego zarządzania


Cele:

Po treningu uczestnicy potrafią lepiej:

 1. Korzystac z procesów
 2. Korzystać z metod
 3. Stosować zasady zwiększające efektywności zarządzania zespołem zarówno mieszanym jak i w pełni wirtualnym.


Czas:

F2F: 1 dzień

Online: 2x4h (sesje do ustalenia)

  Koszt:
  ONLINE - 1600 zł netto + 23% VAT
  STACJONARNE - 2200 zł netto + 23% VAT

  Termin szkolenia ustanawiany jest po osiągnięciu minimalnej liczby zapisów

  Wypełnij zgłoszenie:

  Płatność:
  Jestem płatnikiem VAT

  Nie jestem płatnikiem VAT

  PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA