Zarządzanie zmianą w zespole

Menedżerowie realizując politykę i strategię firmy, muszą wprowadzać zmiany w swoim zespole.

Potrzebna jest wola wprowadzania zmian systematycznie, współpracując z zespołem zarządzanych osób – jeśli ta współpraca jest pominięta, to będzie tylko przekazywanie decyzji.

Wtedy możemy oczekiwać bierności lub sprzeciwiania się zmianom. Sama zmiana kończy się wówczas niepowodzeniem czyli jej rezultat jest niezgodny z założonymi celami.


Tematy warsztatu:

 • Proces i elementy wprowadzania zmiany
 • „Rozmrażanie” istniejącej sytuacji
 • Mechanizm emocjonalny reakcji na zmianę
 • Pozyskiwanie Ambasadorów zmiany
 • Strata w zmianie – potencjalne źródła oporu
 • Przygotowanie ludzi na zmiany – opór zespołu
 • Prezentacja kierunku i celów zmiany
 • Budowanie planu działań : analiza zespołu, plan ogólny, plany indywidualne
 • Reakcja na opór w zmianie
 • Wprowadzanie zmiany w życie – realizacja planu
 • Świętowanie sukcesu i „wyhamowanie”
 • Wnioski z przebiegu

  Koszt: 2200 zł netto + 23% VAT
  Termin szkolenia ustanawiany jest po osiągnięciu minimalnej liczby zapisów

  Wypełnij zgłoszenie:

  Płatność:
  Jestem płatnikiem VAT

  Nie jestem płatnikiem VAT

  PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA