People management

gra menedżerska

Gra (symulacja) pomagająca doskonalić procesy zarządzania ludźmi,

Gra osadzona jest w sytuacji biznesowej, która uwzględnia zmiany na rynku, rotowanie pracowników, przesunięcia stanowisk, rekrutacje, rozwój poprzez szkolenia  i coaching.

W atrakcyjny sposób wpływa na wzrost świadomości i odpowiedzialności, rozwija myślenie i działanie strategiczne.

Gra wykorzystuje model elastycznego zarządzania Tannenbauma i Schmidta, na którym swoją ideę opiera między innymi K. Blanchard oraz innych koncepcji zarządzania sytuacyjnego.

Efekty gry:

 • uczy odpowiedzialności za podejmowane decyzje, ich zależności od sytuacji, otoczenia rynkowego oraz poziomu kompetencji pracowników,
 • pozwala zastosować w praktyce i zweryfikować posiadaną wiedzę oraz umiejętności,
 • uczy w praktyce elastycznego zarządzania,
 • przypomina praktyczne zasady poprawnej komunikacji i współpracy w zespole,
 • pokazuje finansowe konsekwencje typowych błędów popełnianych w rozwijaniu kompetencji oraz motywacji  członków zespołu,
 • buduje świadomość biznesową funkcjonowania organizacji.

 

Czas trwania: 1,5 dnia

  Koszt: 2200 zł netto + 23% VAT
  Termin szkolenia ustanawiany jest po osiągnięciu minimalnej liczby zapisów

  Wypełnij zgłoszenie:

  Płatność:
  Jestem płatnikiem VAT

  Nie jestem płatnikiem VAT

  PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA