Prezentacja przed zespołem decyzyjnym klienta

Prezentowanie rozwiązań jakie przygotowaliśmy dla klienta to moment kulminacyjny procesu sprzedaży.

Wykorzystujemy tu całą swoją wiedzę o kliencie i o naszym produkcie i/lub usłudze. Wszystko po to by doprowadzić do decyzji. Zwykle w takich sytuacjach klient ma sporo pytań, interesy decydentów są różne, niektórzy mają wiele zastrzeżeń. Decyzje są odwlekane, a ich kryteria niejasne.

Jak przygotować sobie „teren” przed taką prezentacją, jak skonstruować jej treść i „poruszać się” w trakcie?

Wszystko razem wygląda jak planowanie i realizacja trudnej operacji taktycznej. Jak to zrobić dobrze? Pomogą Ci w tym nasze szkolenia sprzedażowe w DOOR Warszawa.

Tematy warsztatu :

Przygotowanie terenu

 • role decydentów i ich kryteria decyzji
 • Twoje prawa czasu i miejsca
 • Sygnały ostrzegawcze

Przygotowanie treści

 • Co wiemy, czego się domyślamy, jakie są ryzyka
 • Struktura i argumentacja
 • Możliwe pytania i zastrzeżenia
 • Prezentowanie siebie, firmy
 • Tworzenie atmosfery sprzyjającej decyzjom podczas spotkania

Prezentowanie i pozyskiwanie decyzji

 • Forma prezentacji (w tym on-line)
 • Kontrolowanie emocji swoich i słuchaczy
 • Zachowania uczestników służące decyzjom
 • Zachęcanie do decyzje, radzenie sobie z zastrzeżeniami i odwlekaniem rozstrzygnięć
 • Reakcja na decyzje
 • Omawianie po prezentacji: na co zwrócić uwagę

Czas trwania: 2 dni

Po warsztacie uczestnicy realizują poznane umiejętności w ramach sugerowanego planu wdrożenia z wykorzystaniem proponowanych narzędzi. W ten sposób mają szansę na realną poprawę rezultatów.

  Koszt:
  2200 zł netto + 23% VAT - ONLINE
  2200 zł netto + 23% VAT - STACJONARNE
  Termin szkolenia ustanawiany jest po osiągnięciu minimalnej liczby zapisów

  Wypełnij zgłoszenie:

  Płatność:
  Jestem płatnikiem VAT

  Nie jestem płatnikiem VAT

  PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA