Produktywność – Efektywne decyzje i wykorzystanie czasu

Bardzo często XXI wiek jest nazywany erą społeczeństwa informacyjnego.

Psychologowie mówią o powszechnym zjawisku PRZEBODŹCOWANIA, czyli nadmiaru informacji i zadań do wykonania, który nas zalewa każdego dnia. Skoro nie jesteśmy w stanie przetworzyć nadmiaru informacji ani wykonać wszystkich zadań, kluczem do naszej PRODUKTYWNOŚCI staje się umiejętność PODEJMOWANIA DECYZJI, którymi WŁAŚCIWYMI RZECZAMI należy się zająć. Niestety, dodatkowym utrudnieniem jest zmienność naszego otoczenia, która wymusza na nas konieczność ciągłej weryfikacji priorytetów. Produktywność w XXI wieku oznacza zatem umiejętność ELASTYCZNEGO PODEJMOWANIA DECYZJI, które muszą podlegać stałej weryfikacji i aktualizacji.

CELE:

 • Poznanie ponadczasowych reguł produktywności, których nie powinno się ignorować
 • Elastyczne planowanie w perspektywie długo- i krótkoterminowej
 • Zbudowanie efektywnego systemu do zarządzania wszystkimi zadaniami

 

TEMATYKA:

Część 1 – Prawa i zasady produktywności / 4 godziny

 • Konsekwencje ignorowania praw i zasad produktywności
 • Przyczyny prokrastynacji i specyfika odwlekanych zadań
 • Wyznaczanie terminów zapobiegające prokrastynacji
 • Egzekwowanie od siebie realizacji zaplanowanych zadań
 • Różnicowanie sposobu realizacji różnych priorytetów
 • Zwiększanie swojej produktywności poprzez poszerzanie strefy wpływu

 

Część 2 – Elastyczne planowanie / 2 godziny

 • Konsekwencje braku elastycznego planowania
 • Wymiary planowania – analiza pełnionych ról i profesjonalna wizualizacja celów
 • Perspektywy planowania – krótko-, średnio- i długoterminowa
 • Definiowanie celów – model SMART w praktyce
 • Aktualizacja planu – jak często weryfikować poszczególne perspektywy planowania?

 

Część 3 – Zarządzanie informacjami i zadaniami / 6 godzin

 • Konsekwencje braku zarządzania informacjami i zadaniami
 • Elementy systemu zarządzania informacjami i zadaniami
 • Organizowanie szczelnego i minimalistycznego systemu zarządzania danymi
 • Selekcjonowanie gromadzonych danych – zrób, zachowaj, usuń, przenieś
 • Planowanie realizacji zadań delegowanych – zadanie, osoba, termin
 • Prowadzenie projektów osobistych – lista kontrolna, zakres prac, zasoby, harmonogram projektu
 • Terminarz planowania zadań własnych – tygodniowe, dzienne
 • Realizacja zadań z wykorzystaniem matrycy priorytetów
 • Tygodniowy przegląd w osobistym centrum dowodzenia – zgromadzonych danych, zaplanowanie zadań, kontrola postępu realizacji zadań

  Koszt: 2400 zł netto + 23% VAT

  Wypełnij zgłoszenie

  Płatność:
  Jestem płatnikiem VAT

  Nie jestem płatnikiem VAT

  PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA