Realizacja strategii

To prosty i zdumiewająco skuteczny proces pomagający pracownikom sprawić,

aby ich najważniejsze cele  były spójne ze strategią zespołu i organizacji.

Rozwiązanie pomaga od lat organizacjom realizować strategie przez tworzenie trwałych procesów oraz budowanie kultury skupiania się   na tych strategiach, aby osiągać oczekiwaną zmianę w organizacja.

Proces „Execution Happens” został opracowany, by uchwycić różnicę pomiędzy efektywną, a niepotrzebną pracą i znaleźć oraz zastosować właściwe antidotum.

Każdy członek zespołu w organizacji może znacząco podnieść wartość swojego wkładu poprzez zwiększenie wymiaru Potrzebnej Pracy i ograniczenie Niepotrzebnej Pracy.

Wymiar Potrzebnej Pracy może wzrosnąć poprzez poprawę  współpracy i komunikacji w zespole.

„Execution Happens” to proces:

 • WYMIERNY – przynosi konkretne i mierzalne efekty na poziomie pojedynczych zespołów, czy całej organizacji.
 • UNIWERSALNY – pomaga osobom i całym zespołom odnieść się do problemów w organizacji, skupiając się na tej pracy, która prowadzi do realizacji strategii.
 • PROSTY – może być stosowany przez osoby na wszystkich poziomach organizacji, gwarantując, że wkład każdego będzie miał wpływ na zmianę.
 • PRAKTYCZNY – skoncentrowany na problemach organizacji, w której jest wdrażany.
 • KOMPLEKSOWY – oferuje różne metody wdrożenia i utrzymania procesu.

  Koszt: 2200 zł netto + 23% VAT

  Wypełnij zgłoszenie

  Płatność:
  Jestem płatnikiem VAT

  Nie jestem płatnikiem VAT

  PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA