SYNERGIA – Efektywne zarządzanie relacjami i współpracą

Dzięki efektywnej współpracy w zespole i wywieraniu pozytywnego wpływu na innych, możemy osiągnąć zdecydowanie więcej, niż pracując tylko na własny rachunek.

Ludzie nie potrafią ze sobą współpracować, ze względu na odmienne opinie, priorytety czy styl pracy, które błędnie uważają za przeszkodę w efektywnej współpracy. Tworzenie synergii współpracy polega nie tylko na szanowaniu różnic między ludźmi, ale wręcz na ich wykorzystywaniu do poszukiwania wspólnych, kreatywnych rozwiązań.

CELE:

 • Poprawa efektywności dzięki dobrym relacjom i współpracy z innymi
 • Asertywna obrona własnych priorytetów
 • Wywieranie pozytywnego wpływu na innych ludzi
 • Efektywne delegowanie zadań

 

TEMATYKA:

Część 1 – Relacje asertywne / 3 godziny

 • Analiza porównawcza różnych podejść do relacji z innymi ludźmi
 • Konsekwencje braku asertywności
 • Prawa asertywności
 • Asertywne komunikaty – odmowy, oczekiwań


Część 2 – Empatia i wpływ / 5 godzin

 • Empatyczne podejście do rozmowy – intencja, uwaga, perspektywa
 • Empatyczne zachowanie w rozmowie – słuchanie, obserwowanie, dopytywanie
 • Skuteczna perswazja w fazie zadowolenia
 • Skuteczna perswazja w fazie świadomości
 • Skuteczna perswazja w fazie potrzeby
 • Skuteczna perswazja w fazie oceny


Część 3 – Synergia współpracy / 2 godziny

 • Dlaczego nie lubimy odmiennych opinii i jak je polubić?
 • Tworzenie synergii współpracy
 • Techniki budowania wspólnych, kreatywnych rozwiązań


Część 4 – Delegowanie zadań / 2 godziny

 • Dlaczego nie delegujemy zadań?
 • Wykorzystanie 4 wymiarów zaufania do delegowania zadań
 • Wielopoziomowe delegowanie zadań w praktyce

  Koszt: 2400 zł netto + 23% VAT

  Wypełnij zgłoszenie

  Płatność:
  Jestem płatnikiem VAT

  Nie jestem płatnikiem VAT

  PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA