TEN CC – Strategia pozyskiwania nowych klientów

Szkolenie systematyzuje wiedzę o procesie zdobywania nowych klientów.

Uczy planowania działań podejmowanych w tym celu przez handlowca. Uczestnicy warsztatu poznają opis kroków składających się na strategię oraz narzędzia, które pomogą im w skutecznej jej realizacji. Nabyte umiejętności pozwolą nie tylko zaplanować i przeprowadzić wstępną selekcję potencjalnych klientów, umówić spotkanie, ale również zwiększą efektywność sprzedaży oferowanych produktów i usług.

Cele szkolenia

Poznając etapy procesu pozyskiwania nowych klientów oraz cele działań handlowca na poszczególnych etapach uczestnicy szkolenia będą mogli opracować własną strategię działania. Korzystając z prezentowanych podczas szkolenia narzędzi handlowcy będą potrafili zbudować własną bazę danych oraz dokonać wstępnej preselekcji potencjalnych klientów, a w efekcie działań zwiększyć efektywność kontaktów handlowych. Zdobywając wiedzę z zakresu psychologii i doskonaląc praktyczne umiejętności będą skuteczniej wpływać na rozwój relacji z nowym klientem.

Dla kogo przygotowaliśmy szkolenie?

Trening przeznaczony jest dla pracowników rozpoczynających budowanie własnej bazy klientów oraz handlowców, których zadaniem jest poszukiwanie nowych odbiorców oferowanych produktów i usług.

Tematyka:

 • Strategie zarządzania i rozwoju relacji z Klientami
 • Strategia pozyskiwania nowych Klientów TEN – CC
 • Psychologia kontaktów handlowych
 • Komunikacja w sprzedaży

  Koszt: 1800 zł netto + 23% VAT

  Wypełnij zgłoszenie

  Płatność:
  Jestem płatnikiem VAT

  Nie jestem płatnikiem VAT

  PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA