Zarządzanie projektem w praktyce

Kluczem do zrozumienia odmienności szkolenia jest słowo praktyka.

Nie odwołujemy się w nim do konkretnej metodologii, pomagamy natomiast znaleźć odpowiedź na pytania pojawiające się zarówno przy dużych, jak i małych projektach: gdzie gubiony jest czas; dlaczego jedni pracują na 400 a inni na 10 procent; jak sprawić, by projekt był nasz a nie ich; jak sprawnie poradzić sobie z wyceną czy też opracowaniem harmonogramu?

Sztuka zarządzania projektem łączy w sobie dwa obszary: twardy – „technologiczny” i miękki – „komunikacyjny”. Warsztat Zarządzanie projektem w praktyce koncentruje się na pierwszym z tych aspektów, dając pełny przegląd możliwości i działań zdecydowanie zwiększających szansę ukończenia projektu z sukcesem.

Odwołując się do praktyki popartej wieloletnim doświadczeniem pozwala odnaleźć się w dowolnej, funkcjonującej na rynku metodologii (PMBOK, Prince2, CCPM, APM) i doprowadzić do poprawy implementacji projektu, czyli pełnego wykorzystania efektów i poniesionych nakładów.

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

Warsztaty umożliwiają zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych w drodze od pomysłu do skutecznego zakończenia projektu. Zapoznają też uczestników z różnicą między codziennym działaniem a funkcjonowaniem w ramach zespołu projektowego.

Dla kogo przygotowaliśmy szkolenie?

Szkolenie przeznaczone dla osób, które są lub w najbliższym czasie zostaną członkami zespołu projektowego.

Tematyka:

 • Charakterystyka projektu
 • Obszary w zarządzaniu projektem
 • Matryca priorytetów
 • Cykl życia projektu
 • Uczestnicy projektu
 • Struktura projektu
 • Dossier projektu
 • Porażki projektów
 • Struktura podziału pracy
 • Meta Plan projektu
 • Plan komunikacji
 • Harmonogram i współzależności
 • Kontrola i ryzyko
 • Formalizm w zarządzaniu projektem

  Koszt: 1800 zł netto + 23% VAT

  Wypełnij zgłoszenie

  Płatność:
  Jestem płatnikiem VAT

  Nie jestem płatnikiem VAT

  PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA